OncoLokaal binnen Samen Sterker Eemland: waar staan we?

Afgelopen jaar is OncoLokaal onderdeel geworden van Samen Sterker Eemland. Maar waar staan we inmiddels met de borging? En welke stappen verwachten we de komende tijd nog te gaan zetten?

Door de samenwerking met Samen Sterker Eemland bundelen we onze krachten, zodat de (na)zorg voor mensen met en na kanker en hun naasten in de regio Eemland nog beter kan worden verzorgd en uitgebouwd. Als onderdeel van Samen Sterker ontwikkelen we OncoLokaal door naar een actief netwerk dat toekomstbestendig geborgd is in de regio, dat samenwerkt op regionaal en lokaal niveau en kennis deelt binnen en tussen de lijnen.

Benieuwd naar de stappen die we de komende tijd verwachten te zetten in de borging en doorontwikkeling van OncoLokaal? Bekijk de onderstaande poster, waarop onze huidige status (OncoLokaal 1.0), toekomstvisie (OncoLokaal 2.0) en de weg daarnaartoe worden gepresenteerd. Een belangrijke stap hierin is de vorming van een stuurgroep en vier werkgroepen. Op dit moment zijn zowel de stuurgroep als drie werkgroepen gevormd en van start gegaan. We streven ernaar om de vierde werkgroep, die zich richt op het maken van samenwerkafspraken over de lijnen heen, in mei te starten. OncoLokaal bestaat dankzij de actieve deelname van zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen. De werkgroepen zijn hier een mooi en actueel voorbeeld van!

N.B. Wil je meer weten over Samen Sterker Eemland en hun ambitie en visie? Breng dan een bezoekje aan de website en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief van Samen Sterker Eemland.